MOD.186SH45S - Standard and Long Double Box Torx Spanner Set E5-E20; 10Pc

SKU: MOD.186SH45S
R11 799,00 incl vat
 • Set Breakdown :
 • XLE56 - Long 10° Offset Box Torx Spanner E5-E6
  XLE78 - Long 10° Offset Box Torx Spanner E7-E8
  XLE1012A - Long 10° Offset Box Torx Spanner E10-E12
  XLE1416 - Long 10° Offset Box Torx Spanner E14-E16
  XLE1820 - Long 10° Offset Box Torx Spanner E18-E20
 • ETX0506 - Double Box Torx Spanner E5-E6
  ETX0708 - Double Box Torx Spanner E7-E8
  ETX1012 - Double Box Torx Spanner E10-E12
  ETX1416 - Double Box Torx Spanner E14-E16
  ETX1820 - Double Box Torx Spanner E18-E20